คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 986/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ค้ำประกันถอนตัวออกจากสัญญาค้ำประกันภายหลังหนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันลูกหนี้เขียนใบผัดใช้หนี้ โดยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมไม่ถือว่าเป็นการผ่อนเวลา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 699 - 700

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android