คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 527/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตาม ม.77 แห่งกฎหมายอาญา ศาลจะสั่งระงับคดีในระวางที่จำเลยยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ วิธีพิจารณาความอาญา
จำเลยต้องคำพิพากษาเรื่องก่อนให้ประหารชีวิต แลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว แต่เมื่อจำเลยยังมีชีวิตอยู่ ศาลจะสั่งระงับคดีเรื่องหลังไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 77

ผู้พิพากษา

นล
วิกรม
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android