คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 946/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 พ.ย. 2551 12:09:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หมอให้ยาเด็กกินเกินขนาด เด็กตาย บิดามารดาเด็กเรียกค่าทำขวัญได้
วิธีพิจารณาอาชญา ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 252
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443

ผู้พิพากษา

พรหม
หริศ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android