คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 193/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ร้ายลักทรัพย์ขาดตอนไปแล้ว จึงทำการขู่เจ้าทรัพย์
ตัดสินตามที่โจทย์ขอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 294

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android