คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 408/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำเภอมีอำนาจเปรียบเทียบคดีอาชญาขั้นละหุโทษได้
ฟ้องแล้วฟ้องอีก คดีเรื่องทำร้ายร่างกายเล็กน้อยอันเป้นความผิดฐานละหุโทษซึ่งอำเภอได้เปรียบเทียบให้ปรับจำเลยเป็นการเสร็จไปแล้วเจ้าทุกข์จะนำคดีนั้นมาฟ้องศาลอีกไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 105
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 105

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android