คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 406/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าทนทุกข์ เวทนากล้าเกินกว่า 20 วัน หรือไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้โดยปกติ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 256 - 254

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android