คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าคดีตัดสินเด็ดขาดแล้ว ลูกหนี้ผ่อนใช้เงินแล้ว 1000 บาท ครั้นถูกฟ้องลูกหนี้ไม่มาต่อสู้คดี ต้องใช้เงินเต็ม จะมาฟ้องเรียกเงินที่ผ่อนไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 3

ผู้พิพากษา

หริศ
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android