คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 291/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การใช้กฎหมาย เรื่องการจำแทนค่าปรับในคดีสุรา มี พ.ร.บ.ภาษีชั้นใน จ.ศ. 1248 ม.47 บัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้ว จะหยิบยกเอากฎหมายลักษณอาญา ม.18 ขึ้นมาใช้หาได้ไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 11 - 33 -1
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 8
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 47

ผู้พิพากษา

อิศร
กฤต
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android