คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 942/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลเดิมแลศาลอุทธรณ์ตัดสินต้องกันให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้
วิธีพิจารณาอาชญา เอกสารที่กล่าวหากันในครั้งหลังนี้ศาลได้ เชื่อว่าแท้จริงมาครั้งหนึ่ง โดยยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นหนังสือปลอมหรือไม่ ไม่เป็นการมัด มิให้ศาลจะวินิจฉัยว่าเป็นปลอมหรือไม่เมื่อมีคดีฟ้องร้องว่าเอกสารนั้นปลอม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 224
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android