คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 939/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดกหญิงมีสามีแต่ไม่มีบุตรมีไม่ถึง 2 เท่าหรือกว่า 2+ทุนสินเดิม ญาติข้างหญิงไม่มีสิทธิขอแบ่งมฤดกนั้นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะมรดก ร.ศ.121 มาตรา 2

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android