คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 938/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การให้สำเร็จบริบูรณ์เมื่อส่งมอบ
วิธีพิจารณาแพ่ง ชำระหนี้แทนเขาแล้วเอาโฉนดแลสัญญากู้เดิมมายึดไว้ไม่เรียกว่ามีเจตนาจะรับโอนหนี้และสวมสิทธิของเจ้าหนี้ ผู้แทนโดยชอบกู้เงินเขามาใช้ในกิจการส่วนตัวหาได้ใช้สำหรับเลี้ยงดูเด็ก เด็กไม่ต้องรับผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 522

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android