คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 932/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน
ทางหลวง
เพียงแต่ยอมให้ปักเขตต์เป็นทางหลวงยังไม่พอจะฟังว่า ที่นั้นเป็นทางหลวง พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ทางหลวงหรือไม่เป็นทางหลวง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 336

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android