คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 926/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
นายอำเภอเรียกประชุมเจ้าของที่เพื่อขยายเขตต์ถนนในตลาด เจ้าของที่ลงนาม ในประชุมด้วย ยังไม่พอฟังว่าเจ้าของที่สละที่ให้เป็นทางเดินไม่ได้ เพราะทำไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดินถ้านายอำเภอเอาหลักไปปักไว้ตามที่ตกลงนายอำเภอจะต้องใช้ค่าเสียหาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android