คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 892/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อ้างเอกสารเป็นพะยาน ถ้าผู้เขียนปฏิเสธ ผู้อ้างต้องนำสืบลายมือ สัญญาใหม่ล้างสัญญาเก่า พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.4 ศาลเดิมให้ใช้เงิน 1575 บาท ศาลอุทธรณ์ให้ใช้ 575 บาท แก้มาก+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พรหม
หริศ
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android