คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 974/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เรื่องละเมิดสิทธินั้น แม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของลิขสิทธิ ๆ ฟ้องเรียกทรัพย์สินนี้ได้
ฎีกาอุทธรณ์ ดุลยพินิจ กำหนดค่าเสียหาย
ประมวลแพ่ง ฯ ม.291 - 420 - 432 - 438
ผู้ละเมิดลิขสิทธิรวมทั้งผู้พิมพ์ที่สมคบร่วมกันในการพิมพ์หนังสือต้องรับใช้ค่าเสียหายร่วมกัน
วิธีกำหนดค่าสินไหมทดแทนในการละเมิดลิขสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ.2474 มาตรา 23 - 22

ผู้พิพากษา

มนธา
นล
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android