คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 876/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หนี้อย่างใดหัก+ลงกันได้
สัญญา,ที่ดิน ,จำนอง
จำนองก่อนประมวลแพ่ง เจ้าหนี้จะยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ใช้หนี้จำนวนที่ขาดไม่ได้หนี้จำนองก่อนประมวลกับหนี้ ซื้อของเชื่อหักกลบลบกันไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 341

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android