คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 152/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่สั่งให้ศาลเดิมพิจารณาใหม่โดยอาศรัยเหตุที่จำเลยไม่มีทนายแก้ต่างเปนคำสั่งที่มิชอบจำเลยย่อมฎีกาได้คำสั่งให้พิจารณาใหม่นั้นควรเปนคำพิพากษา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469

ผู้พิพากษา

หริศ
จินดา
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android