คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 850/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลูกหนี้ร่วมกันต้องรับผิดต่อกันเป็นส่วนเท่ากัน วิธีพิจารณาแพ่ง ฎีกาอุทธรณ์ศาลเดิมให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์ 1500 บาท ศาลอุทธรณ์แก้ข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นสำคัญแลให้จำเลยใช้เพียง 250 บาทดังนี้เป็นแก้มากคู่ความฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 296

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android