คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 973/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยทำสัญญารับประกันตัวผู้ต้องหาต่ออำเภอตามแบบพิมพ์ของเจ้าพนักงานว่าทรัพย์ที่วางประกันนั้นยังมิได้นำไปจำนำ จำนองหรือวางเป็นประกันไว้ในคดีรายอื่น เมื่อจำเลยนำตัวผู้ต้องหามาส่งอำเภอตามกำหนดแล้ว แต่มีเหตุขัดข้องที่เจ้าพนักงานจะส่งตัวผู้ต้องหาไปยังอำเภออื่นไม่ได้ จำเลยจึงทำสัญญาขอรับประกันตัวผู้ต้องหารายอื่นอีกโดยยื่นแบบพิมพ์สัญญารับประกันนตัวผู้ต้องหาอย่างเดียวกับคราวก่อน เพียงเท่านี้ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาเอาความเท็จไปแจ้งต่ออำเภอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118 - 306

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android