คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 135/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หลายกะทง วิธีพิจารณาอาญา จำแทนค่าปรับ พ.ร.บ.อาวุธปืน ศก 130
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน ร.ศ.130

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android