คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 781/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำของพิจักขนพะยาน นั้นไม่อาจหักล้างคำประจักษตะยานที่รู้เห็นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะพยาน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

หริศ
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android