คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 776/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์อย่างไรเรียกว่าพยายามฆ่าคนหรือทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส
วิธีพิจารณาอาชญา ลักษณพะยาน บาดแผลเป็นเครื่องชี้เจตนา ฟ้องอ้างว่าทำผิดระวาง 2 วันดังนี้ ไม่เป็น+ทำให้จำเลยหลงข้อต่อสู้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 249 - 60 -

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android