คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 92/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานทำการตามน่าที่ตาย วิธีพิจารณาอาญา ตัดสินไม่เกินคำขอถึงแม้ในฟ้องจะอ้างมาตรามาก็ดี แต่โจทย์ไม่มีความประสงค์ที่จะให้ลงโทษ เทียบฎีกาที่ 265/2467
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249 - 250
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 249 - 250

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android