คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 40/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีจำเลยมิได้อุทธรณ์โจทย์ไม่ได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย ศาลไม่มีอำนาจตัดสินได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 282

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android