คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 936/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีผู้มาบอกจำเลยว่าโจทก์กระทำผิดกฎหมาย ด้วยความไม่ระมัดระวังให้รอบคอบโดยไม่มีเหตุอันสมควรพอจะฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดจริง จำเลยก็ไปจับโจทก์ทันทีทำให้โจทก์ต้องถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังดังนี้ แม้มูลเหตุที่จำเลยกระทำเปนเพราะความไม่ระมัดระวังก็ดี ก็ต้องมีผิดฐานกักขังตาม ม.270 ไม่ใช่ฐานกักขังโดยประมาท
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270-271

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android