คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 724/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การกระทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงขีดพยายามทำร้ายร่างกาย ชักมีดลอกจะทำร้ายเขาในระยะห่างกัน 3 ศอก แต่มีผู้เข้ากั้นห้ามไว้จำเลยก็หยุด เช่นนี้ จำเลยมีผิดเพียงตาม ม. 335 ข้อ 14 หาใช่ฐานพยายามทำร้ายร่างกายไม่
วิธีพิจารณาอาชญา
ฟ้องขอให้ลงโทษตาม ม.254 - 60 ลงโทษตามมาตรา 335 ข้อ 14 ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 254 - 60 -

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android