คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 721/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประมาทเลินเล่อทางอาชญาเป็นหน้าที่โจทก์ต้องพิศูจน์ว่าจำเลยทำการโดยปราศจากระมัดระวังหรือขาดความรู้ความชำนาญตามธรรมดาโดยสมควร+แต่พลั้งพลาดในการตัดสินใจ ยังไม่เป็นผิดอาชญา +
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 252
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 252

ผู้พิพากษา

บัส
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android