คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1272/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทรัพย์กรรมสิทธิ ความยึดถือ ละเมิด ปลาในโป๊ะลูกล่อยังไม่เปนกรรมสิทธิของเจ้าของโป๊ะ วิธีพิจารณาอาชญา เมื่อยังไม่มีความผิดฐานลักแล้ว ความผิดฐานปล้นก็ไม่เกิดขึ้นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 13
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 20
  • อาชญา มาตรา 293
  • อาชญา มาตรา 254
  • อาชญา มาตรา 301

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android