คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 903/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ใดสั่งอาวุธปืนเข้ามาโดยมิได้มีใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ต้องมีความผิดถึงแม้ต่อมาจะได้รับใบอนูญาตให้สั่งได้ก็ตาม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android