คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 711/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เงื่อนไขให้ลงบัญชีแสดง สิ่งของเสียหาย เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน เอาประกันไฟสำหรับทรัพย์หลายชนิดในสัญญาฉบับเดียวกัน ผู้เอาประกันไฟส่งบัญชีให้ได้แต่ทรัพย์บางอย่างผู้+ประกันต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่มีบัญชีด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861-145

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android