คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 898/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เข้าควบคุมเครื่องจักร์เรือโดยไม่มีประกาศนียบัตร์มีผิดตามกฎหมายข้างต้น พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.3 ประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.220 ข้อกฎหมายที่อ้างขึ้นมาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างฟังมา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477 มาตรา 282

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android