คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 46/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาความแพ่ง หน้าที่นำสืบ บุคคลภายนอกถ้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รับใช้หนี้แทนลูกหนี้เดิม และไม่ปรากฎว่าได้กระทำไปโดยขืนใจลูกหนี้เดิมแล้วก็นับว่าเป็นสัญญาแปลงหนี้ใหม่อันสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 350 - 314

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android