คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 695/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าซื้อขาย ตามคำพรรณนา เมื่อผู้ขายส่งวัตถุที่ประสงค์ไม่ตรงตามคำพรรณาผู้ซื้อบอกปัดแลเรียกค่าเสียหายได้
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ สัญญาทางไมตรี คนบังคับเยอรมันเป็นคู่ความฯฎีกาได้ทั้งข้อเท็จจริงแลกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 503

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android