คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1258/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยิงผู้ใหญ่บ้านที่มาช่วยจับคนร้าย โดยคิดว่าเปนผู้ร้าย มิได้พิจารณาให้ถ้วนถี่ก่อนดังนี้ มีผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา วิธีพิจารณาอาชญา เข้าใจผิดในข้อเท็จจริงโดยความเลินเล่อแก้ตัวไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 249

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android