คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เบิกหนังสือของเขาอ่านไม่จำเป็นจะต้องปรากฎว่า จำเลยชักจูงให้คนถือหนังสือส่งให้จำเลย
วิธีพิจารณาอาชญา คำกล่าวในฟ้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อความทั้งหลาย ไม่ต้องสืบ พ.ร.บ. ฎีกาอุทธรณ์ คนในบังคับอังกฤษเป็นคู่ความฎีกาได้ในข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 279

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android