คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 691/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ให้การชั้นไต่สวนนอกประเด็นที่ถูกไต่สวนอย่างเดียวไม่พอลงโทษจำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2466 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android