คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำพยานในสำนวนหนึ่งจะฟังมายันจำเลยอีกสำนวนหนึ่งไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 158
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 159
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 159

ผู้พิพากษา

พิจาร
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android