คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 350/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวเมีย
บทที่ 57 - 108
เหตุหย่า คำว่าโจรหมายความเพียงไร ผัวไปฉุดคร่าเขาถูกจำคุก 2 ปี เรียกว่าเป็นโจรลักษณะลักพาบทที่ 1
ฟ้องอย่า เมื่อมีเหตุอย่าขึ้นใหม่ก็ฟ้องได้อีกเสมอหรือยื่นคำร้องเพิ่มเติมก็ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android