คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 339/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไม้ที่จำเลยตัดโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ริบ
จำเลยมีใบอนุญาตให้ตัดไม้ได้แต่ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุแล้ว จำเลยยังขืนไปตัดไม้ตามใบอนุญาตเดิมอีกดังนี้ ต้องถือว่าจำเลยตัดไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต อันมีผิดตามกฎหมายข้างบนปัญหากฎหมายทรัยพ์อย่างใดที่ศาลริบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เปนปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 27
  • พระราชบัญญัติรักษาป่าไม้ พ.ศ.2456 มาตรา 6 - 16
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 6 - 16
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 6 - 16

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android