คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 304/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัวอักษรแลเลขที่พิมพ์บนหลอดฝิ่นเป็นหนังสือผู้ใดปลอมขึ้นมีผิด ตาม ม.223
(ฎีกาที่ 272/2474)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 6
  • อาชญา มาตรา 18-223

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android