คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 302/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การเพิ่มโทษฐานผิด พ.ร.บ.ฝิ่นต้องใช้กฎหมายฝิ่น ฟ้อง,ตัดสิน ตัดสินไม่เกินคำขอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 68
  • อาชญา มาตรา 11-72
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 11-72

ผู้พิพากษา

พรหม
วิชัย
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android