คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 289/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก
ขัดทรัพย์ ฟ้อง, ตัดสินโจทก์ จำเลยพิพาทกันด้วยเรื่องมฤดก ครั้นยึดทรัพย์มฤดกจะทอดตลาด มีผู้ขัดทรัพย์ แต่ปรากฎว่าผู้ร้องมีส่วนจะได้รับมฤดกด้วยต้องถอนการยึด
การยกทรัพย์ให้โดยพูดด้วยวาจาเท่านั้นยังไม่ทำให้ผู้รับสิทธิตามกฎหมายการสละสิทธิรับมฤดกโดยกล่าวด้วยวาจาใช้ไม่ได้ ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 523-525-85
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 523-525-85

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android