คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 286/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำรับ จำเลยฆ่าเพื่อนนักโทษตายในที่คุมขัง แต่รับว่าได้ฆ่าเพราะมีเหตุโกรธแค้นมาดังนี้ คำรับเช่นนี้ควรได้รับความปราณีการลดโทษหรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของศาล
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 59-250
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59-250

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android