คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 267/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยต้องคำพิพากษาให้ปรับ แต่จำเลยต้องจำขังแทนค่าปรับมาบ้างแล้วยังไม่ครบกำหนดดังนี้ศาลมีอำนาจสั่งให้ยึดทรัพย์ของจำเลยขายทอดตลาดเอาเงินใช้ค่าปรับอีกได้ (เทียบฎีกาที่ 144/2459) การนับกำหนดโทษจำแทนปรับต้องนับเมื่อพ้นกำหนดโทษจำคุกแล้ว
ปัญหากฎหมาย ปัญหาว่าศาลสั่งให้จำแทนปรับแล้วจะกลับสั่งให้ยึดทรัพย์อีกได้หรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 18
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 18
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 18

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android