คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 713/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เลมิดเรือโดนกัน น่าที่ใช้ความระวังหลักความเลินเล่อ
ฎีกา 271/2467
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 มาตรา 109
  • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 มาตรา 304
  • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 มาตรา 305
  • พระราชบัญญัติป้องกันเหตุเรือโดนกัน พ.ศ.2456 มาตรา 20
  • พระราชบัญญัติป้องกันเหตุเรือโดนกัน พ.ศ.2456 มาตรา 21

ผู้พิพากษา

บัส
จินดา
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android