คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 674/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาทางพระราชไมตรีระวางสยามกับฝรั่งเศสร.ศ.112 ข้อ 3-5 ระยะ 25 กิโลเมตรตามสัญญาวัดจากแม่น้ำโขง
วิธีพิจารณาอาชญา
ความเข้าใจผิดในข้อกฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android