คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 646/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องเคลือบคลุมฟ้องไม่อ้างวันที่จำเลยทำผิด ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุมอย่างไรเรียกว่าคำสั่งระวางพิจารณา เรื่องนี้ไม่ใช่คำสั่งระวางพิจารณาเพราะว่าถ้าศาลฎีกาเห็นชองตามฎีกา+จะทำให้ความเสร็จไปได้ ไม่ใช่คำสั่งระวางพิจารณา ดูฎีกา 828/2473 และบันทึกของเจ้าคุณเสนาบดีในฎีกานั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พรหม
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android