คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 637/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีเกี่ยวกับคนในบังคับเดนมาร์คเป็นคู่ความ จะฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้แต่จำนวนเงินที่ศาลอุทธรณ์บังคับให้จำเลยใช้ไม่ตรงกับฟ้องโจทก์ศาลฎีกาแก้ให้ +
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนุ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android