คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 631/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าทุกข์เป็นคนในบังคับอังกฤษต้องชำระที่ศาลคดีต่างประเทศ ศาลรับฟ้องต้องรายงานไปยังศาลเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ คนในบังคับสละสิทธิ์ได้ เพียงใด
ป.พ.พ.ม.798 ตั้งตัวแทนจัดการทางอรรถคดีต้องมีหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนุ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android