คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 620/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้พิพากษาที่เคยเป็นคณะตัดสินในคดีที่จำเลยเคยฟ้องโจทก์ในมูลกรณีย์เดียวกันกับที่โทก์ฟ้องจำเลยนี้หนหนึ่งแล้วมาเป็นคณะตัดสินในคดีนี้อีกได้ไม่เข้าบทต้องห้ามตามกฎหมายข้างบน พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์สัญญาทางพระราชไมตรี คนบังคับอังกฤษเป็นคู่ความ ฎีกาได้แต่ในปัญหากฎหมาย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android